40. sezóna na Slanickom ostrove umenia

Pozvánka

V roku 2013 si pripomíname:
60.výročie napustenia Oravskej priehrady
60. výročie vzniku Slanického ostrova uprostred Oravskej priehrady
42. výročie otvorenia stálej expozície „Tradičná ľudová plastika a maľba“ na Slanickom ostrove umenia zo zbierok OG
40. výročie otvorenia stálej expozície „Oravská kamenárska tvorba“ na Slanickom ostrove umenia zo zbierok OG

Ostrov umenia, pokoja, meditácie. Tajomný ostrov alebo aj „slovenský Stonehenge“. Všetky tieto prívlastky patria miestu, ktoré od roku 1971 uprostred Oravskej priehrady každoročne víta návštevníkov domácich, ale aj tých z rôznych kútov sveta. V rokoch 1971 – 2012 navštívilo ostrov 1 498 428 návštevníkov.
Štyri desaťročia sa pracovníci Oravskej galérie starajú o tento skvost. Obetavo, starostlivo, s vedomím, že pôvodné šľachetné predsavzatie uchovávať, prezentovať a ochraňovať vzácne kultúrne dedičstvo v podobe tradičného ľudového umenia a oravskej kamenárskej tvorby je poslaním, ktoré je cestou nielen k prameňom poznania, ale je aj históriou regiónu, ktorý je na mape Slovenska jedinečný.
Prevádzkovanie ostrova s vlastnou lodnou dopravou je mimoriadne náročnou záležitosťou. V kontexte slovenských galérií má aj Oravská galéria tak trochu iné, špecifické postavenie. Predovšetkým svojou profiláciou, širokým záberom činnosti, prostredníctvom stálych expozícií v troch okresoch Oravy. Vďaka úsiliu celého kolektívu pracovníkov galérie a nášho lodného kapitána Stanislava Bodoríka, rok čo rok ostrov ožíva a loď opäť vypláva, aby zvedavých turistov spoľahlivo dopravila na miesto, ktoré nemá v strednej Európe obdobu.
Expozície sú sprístupnené od 15. mája do 15. septembra. Počas sezóny prepravuje návštevníkov na ostrov loď Oravskej galérie OG-SLANICA, ktorá bola vyrobená pre galériu a zakúpená v roku 2005 z prostriedkov zriaďovateľa OG – Žilinského samosprávneho kraja. Okrem samotnej prehliadky expozícií poskytujeme vyhliadkovú plavbu po priehradnom jazere s pôsobivou panorámou okolitých hôr, ktorým dominuje Babia Hora a oravská časť Západných Tatier - Roháče. Loď, s kapacitou 80 miest premáva na ostrov z prístavu č. 2 v Slanickej Osade. Atraktívna plavba a jedinečné expozície zaradili Slanický ostrov umenia medzi najnavštevovanejšie kultúrne miesta Oravy.
V rokoch 1990 - 1991 bola Oravská priehrada vypustená z dôvodu rozsiahlych sanačných opráv priehradného múru a brehov priehrady, v tom čase urobila aj Oravská galéria na ostrove množstvo opráv. V tomto období sa zrodila myšlienka usporadúvať každoročne v poslednú augustovú nedeľu na ostrove spomienkovú omšu pre Slaničanov, ktorí boli vysťahovaní z rodnej obce pred napustením Oravskej priehrady. Po šesťdesiatich rokoch od napustenia priehrady je pôvodných Slaničanov z roka na rok menej, ale tradíciu zatiaľ udržiavajú a posolstvo postupne odovzdávajú svojim potomkom.
Unikátna expozícia tradičného ľudového umenia v interiéri kostola, lapidárium oravskej kamenárskej tvorby v exteriéri ostrova, expozícia zatopených obcí v bývalej hrobke sú každé leto oživené koncertami Oravského hudobného leta.
Významné výročia, ktoré sa viažu k ostrovu, nech sú pripomenutím zániku obce, odchodov, každoročných návratov, vzniku a prevádzkovaniu jedinečných, kultúrne a výtvarne zaujímavých expozícií Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, pretože tieto už majú na kultúrnej mape Slovenska svoje trvalé a nenahraditeľné miesto.

  • INFOLETÁK - otvorená sezóna od 15. mája do 15. septembra 2013 denne.

PhDr. Eva Ľuptáková
riaditeľka OG
Dolný Kubín


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.05.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky