Karol Felix – Pasce a posolstvá a Peter Saxun – Čas zrelosti?

Vernisáž výstav sa bude konať vo štvrtok 30. 3. 2017 o 16.30 hod. vo Veľkej výstavnej sieni Župného domu v DK.


Vystavujúci autor: KAROL FELIX

Názov výstavy: Pasce a posolstvá
Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu
Kurátor: PhDr. Ľudovít Petránsky
Vernisáž: 30. 03. 2016 o 16.30 hod. 
Termín výstavy: 30. 03.– 11. 06. 2017 
Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod
Reklamný partner: RESPECT - spoločnosť, pôsobiaca na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia

Grafik a maliar Karol Felix (nar. 1961) patrí k najosobitejším slovenským výtvarným umelcom svojej generácie. V roku 1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, dnes už na legendárnom oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského, a odvtedy rozvíja svoj precízny a zároveň rozmanitý výtvarný program. Karol Felix sa doteraz predstavil na viac ako šesťdesiatich samostatných výstavách na Slovensku a v zahraničí (Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, USA, Egypt, Južná Afrika atď.). Je držiteľom viacerých domácich a zahraničných ocenení prevažne za grafickú a známkovú tvorbu. Ako hosťujúci umelec prednášal o slovenskej grafike a svojej tvorbe v USA, Juhoafrickej republike, Spojených Arabských Emirátoch, Egypte a Škótsku.
Aktuálna výstava Karola Felixa v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne predstavuje autora a jeho tvorbu vo všetkých výtvarných médiách, ktorým sa programovo venuje. Zahŕňa reprezentatívny výber jeho grafickej tvorby v klasických hĺbkotlačových technikách, prierez známkovej tvorby, ale tiež výsledky jeho súčasného výtvarného programu zahŕňajúceho maľbu, digitálne tlače, kresby, koláže, asambláže a kombinované techniky. Názov výstavy odkazuje na témy, ktorým sa venoval, ale zároveň je aj ironicko-metaforickým vyjadrením autorovej snahy o hľadanie adekvátnej výtvarnej reči, pomocou ktorej sa snaží akcelerovať svoje vizuálne posolstvo. Výstava prezentuje výsledky jeho výtvarného programu od miniatúrnych formátov známok, ex libris a malej grafiky, až po veľkoformátové diela v oblasti maľby, koláže a digitálnych tlačí.
„Nie som konceptualista, ale pár inštalácií som už urobil a vždy má zaujíma, ako sa to dá urobiť inak,“ hovorí Karol Felix. „Pre mňa je dôležité, ako priestor na mňa pôsobí.“ Autor má pri svojich veciach nadhľad a veľmi často sa na svoju tvorbu pozerá aj z druhej strany – z pohľadu diváka. Nechce, aby výstava bola nudná exhibícia autorových ambícií, a preto rád rozohráva svoju kolekciu do rôznych obrazcov. Aj preto sa dá prítomná výstava v Oravskej galérii čítať ako príbeh, ale aj ako jeho jednotlivé kapitoly. Ako magické znaky, ale aj ako intímne odkazy. Ako lákavé pasce, ale aj posolstvá jedného umelca, ktorý má čo povedať.

 

Pozvánka

Vystavujúci autor: Peter Saxun
Názov výstavy: Čas zrelosti?

Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Malá výstavná sieň Župného domu
Kurátor výstavy: Mgr.Dagmar Adamusová
Vernisáž: 30.3. 2017 o16.30 hod.
Trvanie výstavy: 30. 3. 2017 – 11. 6. 2017
Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod
Reklamný partner: RESPECT - spoločnosť, pôsobiaca na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia

Fotografické začiatky Petra Saxuna (1966) sú spojené so štúdiom na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach, kde bola fotografia samozrejmou súčasťou umeleckej výučby. Na škole si osvojil jej základy a čím o nej viac vedel, tým viac ho fascinovala. Obdiv k tejto výtvarnej disciplíne, skúmanie jej technologických a výrazových možností viedli k tomu, že sa fotografovanie stalo jeho celoživotnou záľubou. S dostupnosťou digitálnych technológií jeho cesta prirodzene smerovala k prechodu od tradičnej analógovej fotografie k digitálnej. 
Fotografické myslenie Petra Saxuna je do značnej miery ovplyvnené jeho profesiou konzervátora. Vzájomným prelínaním a vrstvením fotografických záznamov a ďalším upravovaním v grafických programoch zhmotňuje esenciu konkrétneho miesta, v ktorom ustrnuli stopy histórie a vlastnej pamäte. Experimentovaním so vzájomným prelínaním snímok, ich zmnožením a retušovaním vnáša do statického dvojrozmerného fotografického obrazu tretí rozmer - aspekt plynutia času. Výsledné dielo, zložené z rôznych priestorových a časových faziet, odzrkadľuje čisto subjektívny pohľad na skutočnosť. Autor ju pretvára na „svoj obraz“ s cieľom upraviť daný stav tak, aby výsledok odzrkadľoval jeho poetiku. Jeho manipulovanie s realitou je magické, niekedy až naratívne, ako je to napr. v prípade série portrétov. V podobizniach starých rodičov sa tak zrkadlí ich životná múdrosť a láska, ktorá spája rodinu pohromade. V pozadí portrétov detí môžeme zase vnímať mikropríbehy, prostredníctvom ktorých skúmajú svet z vlastnej perspektívy, menia sa na obľúbených rozprávkových hrdinov a snívajú svoje sny.
Peter Saxun siaha po rôznych, spravidla tradičných témach a motívoch, ide mu však o vlastný spôsob sprítomňovania viditeľného. Veľkou inšpiráciou je pre neho krajina a prostredie vidieka. Fotografický záznam krajiny rozširuje o podtext vlastných emócií a spomienok s ňou spojených. Zvlášť to platí pri nostalgických návratoch do krajiny svojho detstva – dedinky Kusín na brehu Zemplínskej šíravy.
Prostredníctvom manipulovaných fotografických obrazov zaznamenáva tiež motívy z Oravy, kde sa krátko po ukončení štúdia usadil. Na Orave, ktorá sa stala jeho druhým domovom, našiel okrem rodinného zázemia aj množstvo inšpiratívnych zákutí. Či už to bola ľudová architektúra, hornatá krajina, jej obyvatelia alebo predmety z nedávnej histórie i každodenného života, fotoaparátom zachytil všetko, čo vzbudilo jeho pozornosť a vyskladal tak pôsobivú mozaiku vlastného obrazového sveta. Možno v nej postrehnúť citlivého pozorovateľa, vnímajúceho súvislosti, ktoré iným unikajú. 
Osobitnú kapitolu tvorby Petra Saxuna predstavujú snímky, ktoré zaznamenávajú pracovné prostredie Oravskej galérie, kde s krátkou prestávkou pracuje od roku 1985. Sakrálne plastiky a artefakty, ktorým reštaurovaním prinavracia ich pôvodný charakter, patria medzi najsilnejšie motívy aj v jeho fotografickej tvorbe. Z hĺbky vlastnej viery a výtvarného vnímania ďalej rozvíja jednotlivé námety a spracúva ich v nových kontextoch s dôrazom na ich kontemplatívny účinok.
Fascinujú ho tiež rôzne štruktúry, ktoré rád využíva pri vrstvení. Tie potom dodávajú výslednému obrazu akúsi patinu času, ktorá navodzuje myšlienku pominuteľnosti – krátkosti ľudskej existencie i dočasnej trvanlivosti vecí, či nezadržateľných premien krajiny. Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa tak striedajú vo večnom kolobehu času.
Výstava predstaví Saxunovu fotografickú tvorbu pri príležitosti jeho nedávneho životného jubilea.


Dagmar Adamusová

Peter Saxun

1966 narodil sa 27. júla v Sobranciach
1981 – 1985 Stredná umelecko-priemyselná škola Košice, odbor konzervovanie a reštaurovanie nástenných malieb a sgrafít
1985 – 1992 pracoval v Oravskej galérii ako konzervátor
1992 – 1998 samostatne zárobkovo činná osoba
1998 – 1999 pôsobil v Zemplínskom múzeu v Michalovciach
1999 – 2001 pobyt v USA
od 2002 opäť je zamestnaný v Oravskej galérii. Žije v Oravskej Porube s manželkou
a dvomi synmi.

Pozvánka

Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín
GPS: N49°12'25.64" E19°17'48.25"
telefón: +421 43 5863212
e-mail: ,
www.oravskagaleria.sk; www.lodslanica.sk
Facebook: Oravská galéria v Dolnom Kubíne


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky