Oživené melódie 2017

Tento rok sa budú muzikanti vzdelávať a zdokonaľovať v herných štýloch v Habovke od 6. do 11. júna 2017.

 

 

 

 

 

 

V Habovke sa muzikanti naučia zabudnuté melódie
Oživené melódie – tvorivé dielne pre ľudových muzikantov z celého Slovenska

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave organizujú ďalší ročník celoštátnych tvorivých dielní pre muzikantov. Tento rok sa budú muzikanti vzdelávať a zdokonaľovať v herných štýloch v Habovke od 6. do 11. júna 2017. Tvorivé stretnutia budú zamerané na špecifický herný štýl zatatranských goralských oravských oblastí (Suchá Hora, Hladovka), gemersko-malohontskej hudobnej oblasti (Kokava nad Rimavicou) a oblasti horného Liptova (Východná, Važec).

Záujemcovia a účastníci tvorivých dielní budú rozdelení do jednotlivých sekcií – primáši, kontráši a basisti. Hlavným poslaním tvorivého stretnutia bude zlepšovať znalosti herných štýlov ľudových muzikantov. Pod vedením profesionálnych lektorov, ktorými budú Michal Noga, Michal Zelinka, Juraj Líška, Adam Harmata a Ľubomír Harmata. Účastníci nadobudnú nové skúsenosti a herné zručnosti. Cieľom je podpora osobného a umeleckého rastu ľudových muzikantov, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a najmä uplatnenie nadobudnutých zručností vo folklórnom hnutí. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. mája 2017 na Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín alebo mailom na adresu . Všetky pobytové náklady (strava i ubytovanie) budú hradené organizátorom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Dolný Kubín 14. 03. 2017
Bc. Miroslava Ivanová

043/5864978
043/5864978

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky