Predbežné výsledky po 4. kole ŽUPATOUR 2016

Predbežné výsledky po 4. kole ŽUPATOUR 2016

 

PRAVIDLÁ Žilinskej ŽUPATOUR 2016.

Do celkového hodnotenia Žilinskej ŽUPATOUR 2016 (ďalej ŽŽT) sa budú rátať maximálne štyri (najlepšie) výsledky z celkovo piatich jednotlivých pretekov. Každý pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň štyroch z piatich pretekov, získa unikátny dres Žilinskej župy.

BODOVANIE

Účastníci ŽŽT získavajú body za umiestnenia na základe absolútneho poradia z jednotlivých pretekov. Až po prepočte bodov podľa nižšie uvedeného vzorca budú pretekári zoradení do jednotlivých kategórií. Bodovanie a tvorbu priebežného a celkového poriadia má na starosti skúsená partia časomeračov VOS-TPK.

VZOREC PRE VÝPOČET BODOV
Bn = YYY x (3 – Tn/T1) / 2
Bn – body n-tého pretekára
YYY – bodový koeficient absolvovanej trasy
Tn – čas n-tého pretekára

T1 – čas celkového víťaza absolvovanej trasy

BODOVÉ KOEFICIENTY TRÁS

Pri tvorbe celkového poradia v jednotlivých kategóriách sa neprihliada na to, kto akú trasu absolvoval. Na primerane spravodlivé ohodnotenie sa používa bodový koeficient trás, ktorý zohľadňuje náročnosť - prevýšenie a dĺžku trás jednotlivých podujatí. V prípade XC pretekov AGGLU OPEN TURIECKAP budú do hodnotenia ŽŽT zaradení len pretekári, ktorí absolvujú aspoň 1 veľký okruh. 

AGGLU OPEN TURIECKAP - XC : 
: 6 okruhov á 4 km 800 bodov
: 5 okruhov á 4 km 700 bodov
: 4 okruhy á 4 km 600 bodov
: 3 okruhy á 4 km 500 bodov
: 2 okruhy á 4 km 400 bodov

: 1 okruh á 4 km 300 bodov

NÍZKOTATRANSKÁ MTB TOUR : 
: 63 km / 2600 m 1300 bodov
: 47 km / 1960 m 1100 bodov
: 24 km / 980 m 700 bodov

: 15 km / 685 m 500 bodov

AUTHOR ŠKODA BIKEMARATÓN SÚĽOVSKÉ SKALY : 
: 86 km / 3300 m 1500 bodov
: 60 km / 2450 m 1200 bodov
: 39 km / 1450 m 900 bodov

: 18 km / 600 m 500 bodov

ORAVSKÝ CYKLOMARATÓN : 
: 82 km / 2400 m 1300 bodov
: 43 km / 1200 m 800 bodov

: 25 km / 800 m 600 bodov

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN : 
: 44 km / 1340 m 900 bodov
: 21 km / 610 m 500 bodov 

 

KATEGÓRIE ŽŽT 
1. Chlapci do 14 rokov (2002 a mladší)
2. Juniori 15 - 18 r. (2001-1998)
3. Muži 19-39 r. (1997-1977)
4. Muži 40-49 r. (1976-1967)
5. Muži 50-59 r. (1966-1957)
6. Muži 60 r. a viac (1956 a starší)
7. Dievčatá do 14 r. (2002 a mladšie)
8. Juniorky 15 - 18 r. (2001-1998)
9. Ženy 19-39 r. (1997-1977)
10. Ženy 40-49 r. (1976-1967)
11. Ženy 50 r. a viac (1966 a staršie)

 

CENY A VYHODNOTENIE
Vyhodnotenie ŽŽT prebehne na posledných pretekoch celej série, kde budú aj odovzdávané pamätné dresy Žilinskej Župy. Prví traja pretekári celkovom poradí v jednotlivých kategóriách sa môžu tešiť na víťazné poháre a hodnotné vecné ceny.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.07.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky