Priebežné výsledky po 3.kole Žilinskej Župa Tour 2016 + Pravidlá

Predbežné výsledky po 3. kole ŽUPATOUR 2016

 

PRAVIDLÁ Žilinskej ŽUPATOUR 2016.

Do celkového hodnotenia Žilinskej ŽUPATOUR 2016 (ďalej ŽŽT) sa budú rátať maximálne štyri (najlepšie) výsledky z celkovo piatich jednotlivých pretekov. Každý pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň štyroch z piatich pretekov, získa unikátny dres Žilinskej župy.

BODOVANIE

Účastníci ŽŽT získavajú body za umiestnenia na základe absolútneho poradia z jednotlivých pretekov. Až po prepočte bodov podľa nižšie uvedeného vzorca budú pretekári zoradení do jednotlivých kategórií. Bodovanie a tvorbu priebežného a celkového poriadia má na starosti skúsená partia časomeračov VOS-TPK.

VZOREC PRE VÝPOČET BODOV
Bn = YYY x (3 – Tn/T1) / 2
Bn – body n-tého pretekára
YYY – bodový koeficient absolvovanej trasy
Tn – čas n-tého pretekára

T1 – čas celkového víťaza absolvovanej trasy

BODOVÉ KOEFICIENTY TRÁS

Pri tvorbe celkového poradia v jednotlivých kategóriách sa neprihliada na to, kto akú trasu absolvoval. Na primerane spravodlivé ohodnotenie sa používa bodový koeficient trás, ktorý zohľadňuje náročnosť - prevýšenie a dĺžku trás jednotlivých podujatí. V prípade XC pretekov AGGLU OPEN TURIECKAP budú do hodnotenia ŽŽT zaradení len pretekári, ktorí absolvujú aspoň 1 veľký okruh. 

AGGLU OPEN TURIECKAP - XC : 
: 6 okruhov á 4 km 800 bodov
: 5 okruhov á 4 km 700 bodov
: 4 okruhy á 4 km 600 bodov
: 3 okruhy á 4 km 500 bodov
: 2 okruhy á 4 km 400 bodov

: 1 okruh á 4 km 300 bodov

NÍZKOTATRANSKÁ MTB TOUR : 
: 63 km / 2600 m 1300 bodov
: 47 km / 1960 m 1100 bodov
: 24 km / 980 m 700 bodov

: 15 km / 685 m 500 bodov

AUTHOR ŠKODA BIKEMARATÓN SÚĽOVSKÉ SKALY : 
: 86 km / 3300 m 1500 bodov
: 60 km / 2450 m 1200 bodov
: 39 km / 1450 m 900 bodov

: 18 km / 600 m 500 bodov

ORAVSKÝ CYKLOMARATÓN : 
: 82 km / 2400 m 1300 bodov
: 43 km / 1200 m 800 bodov

: 25 km / 800 m 600 bodov

ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB MARATÓN : 
: 44 km / 1340 m 900 bodov
: 21 km / 610 m 500 bodov 

 

KATEGÓRIE ŽŽT 
1. Chlapci do 14 rokov (2002 a mladší)
2. Juniori 15 - 18 r. (2001-1998)
3. Muži 19-39 r. (1997-1977)
4. Muži 40-49 r. (1976-1967)
5. Muži 50-59 r. (1966-1957)
6. Muži 60 r. a viac (1956 a starší)
7. Dievčatá do 14 r. (2002 a mladšie)
8. Juniorky 15 - 18 r. (2001-1998)
9. Ženy 19-39 r. (1997-1977)
10. Ženy 40-49 r. (1976-1967)
11. Ženy 50 r. a viac (1966 a staršie)

 

CENY A VYHODNOTENIE
Vyhodnotenie ŽŽT prebehne na posledných pretekoch celej série, kde budú aj odovzdávané pamätné dresy Žilinskej Župy. Prví traja pretekári celkovom poradí v jednotlivých kategóriách sa môžu tešiť na víťazné poháre a hodnotné vecné ceny.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.06.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky