Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor SO/RO pre ROP

Ing. Renáta Neslušanová

riaditeľka odboru SO/RO pre ROP (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 347   ||   0917 200 373
fax: 041 / 5032 702

Ing. Milan Ovseník

Úrad ŽSK Žilina - kancelária C008
041 / 5032 346   ||   0905 456 465

oddelenie financovania a kontroly projektov

Ing. Iveta Pažická

vedúca oddelenia financovania a kontroly projektov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 350

Ing. Slavomil Lettrich

kontrolný manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C006
041 / 5032 329

Ing. Tibor Mintál

kontrolný manažér
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C006
041 / 5032 349

Ing. Ivana Poljaková

finančná manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 150

Ing. Jana Zvarová

finančná manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C011
041 / 5032 148

oddelenie implementácie projektov

Ing. Renáta Neslušanová

vedúca oddelenia implementácie projektov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 347   ||   0917 200 373

Ing. Katarína Dolníková

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 149

Mgr. Zuzana Harciníková

manažérka monitorovania a hodnotenia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C007
041 / 5032 352

Ing. Monika Liskovcová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C010
041 / 5032 351

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia


Sekcie


Jazykové verzie webstránky