Divadlom k priateľstvu...

V predveľkonočný týždeň sa 11. a 12. apríla 2017 konala v Bábkovom divadle Žilina krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti pod názvom DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ 2017.

 

 

 

Divákom sa predstavilo 9 detských divadelných súborov zo žilinského kraja, ktoré získali nominácie na regionálnych kolách. Medzi nimi boli DDS Zdravko zo Žiliny, DDS Prvosienka zo Zákamenného, DSS Fireball z Ružomberka, DSS Slniečko z Liptovského Mikuláša, DSS Eva z Čadce, sestry Žilkové z DDS Didero Kysucké N. Mesto, DSS Drobátka z Martina, DDS Leporeláčik z Martina a LDO ZUŠ Turčianske Teplice. Súťažné inscenácie hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Jana Eliášová – herečka Bábkového divadla Žilina, Michal Récky – režisér a dramatik v Banskej Bystrici, a trojicu uzatvoril predseda poroty Maroš Krajčovič – režisér, dramaturg a metodik pre divadlo v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. Počas dvoch súťažných dní naplnilo sálu Bábkového divadla vyše 400 divákov, ktorými boli zväčša žiaci základných škôl zo Žiliny. Vysokú kvalitu jednotlivých predstavení ocenila aj porota, ktorá prvé miesto s priamym postupom do celoštátneho kola udelila DDS PROVOSIENKA zo Zákamenného s inscenáciou „STATOČNÝ ...“ na motívy rozprávky o Cínovom vojačikovi. Tak ako uviedol predseda poroty M. Krajčovič: „...režisérka Zuzana Demková postavila veľmi prepracovaný divadelný tvar s vynikajúcimi divadelne zrozumiteľnými obrazmi, a to nás všetkých očarilo“. Deti zo súboru Prvosienka spolu s prvým miestom získali hlavnú cenu – veľkého plyšového medveďa, ktorého do súťaže venoval predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. V jeho mene odovzdala víťazom medveďa riaditeľka odboru kultúry Mgr. Miroslava Ševčíková Šumská. 
Druhé miesto a návrh na postup do celoštátneho kola porota udelila DDS Drobátka z Martina a tretie miesto získal DDS Fireball z Ružomberka. Mladí herci a vedúci kolektívov si odniesli aj rôzne špeciálne ocenenia, ktoré si zaslúžili za ich zodpovedný prístup k tvorivému detskému divadlu. Atmosféra v hľadisku, ale aj na javisku bola počas celej súťaže veľmi priateľská a kolegiálna. Impozantnou bodkou prehliadky bolo milé a spontánne rozhodnutie detí zo súboru Prvosienka darovať svoju cenu – plyšového medveďa, deťom zo súboru Zdravko, ktorý pôsobí pri Špeciálnej základnej škole v Žiline už 20 rokov. Tento krásny čin je dôkazom toho, že aj na takejto súťažnej prehliadke vedia deti oceniť výkony aj tých druhých, nezávidia a vážia si jeden druhého. Vznikajú tak divadelné priateľstvá, ktoré sú napokon omnoho cennejšie a vzácnejšie ako jednotlivé ocenenia. 
Hlavným organizátorom podujatia bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, vyhlasovateľom súťaže bol Žilinský samosprávny kraj. Súťaž podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Postupujúcim súborom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na celoštátnom kole detskej dramatickej tvorivosti „Zlatá priadka 2017”, ktorá sa uskutoční 25.-28. mája 2017 v Šali.

Mgr. Viktória Svetkovská
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
www.krkszilina.sk

DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ
Bábkové divadlo Žilina
11.-12.4.2017
Výsledková listina:

1. miesto s priamym postupom na celoštátne kolo
DDS Prvosienka (Zákamenné) – Statočný...

2. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola
DDS Drobátka (Martin) – O 12 mesiačikoch

3. miesto
DDS Fireball (Ružomberok) – Mara

Cena riaditeľky KrKS: 
DDS Zdravko (Žilina) – Vianoce v pekle

Cena vedúcim súboru Zdravko (Žilina):
- za dlhodobú, tvorivú, rozvíjajúcu sa a zmysluplnú prácu s deťmi

Cena vedúcim súboru Eva (Čadca):
- za využitie procesu tvorivej dramatiky s deťmi v inscenácii Čarovná perina

Cena za stvárnenie postavy Macochy v inscenácii O 12 mesiačikoch:
- Vanessa Frková

Cena za stvárnenie postavy Zuzky v inscenácii Mara:
- Karolína Klačková


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.04.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky