Bezplatná právna poradňa

Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva.
Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom, právne rady preto neposkytujeme podnikateľom. Rovnako neposkytujeme právne rady v oblasti trestného práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. dôchodkové veci, sociálne dávky). Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie v trvaní cca. 30 minút. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Termíny na rok 2017

Január  Február  Marec 
12.01.2017 9.02.2017 9.03.2017
26.01.2017 23.02.2017 23.03.2017
Apríl  Máj  Jún 
13.04.2017  11.05.2017 8.06.2017
27.04.2017 25.05.2017 22.06.2017
Júl  August  September 
 13.07.2017  10.08.2017 7.09.2017 
 27.07.2017  24.08.2017 21.09.2017 
 Október November  December 
 12.10.2017  9.11.2017 7.12.2017 
 26.10.2017  23.11.2017  

Od

08:00 hod. 

Do

15:00 hod.

Obedná prestávka:

12:00 – 13:00

 

 

 

 

 

 


Vzhľadom na enormný nárast počtu záujemcov o bezplatné právne poradenstvo si dovoľujeme upozorniť, že s účinnosťou od 24. 2. 2011 bude poradenstvo poskytnuté iba tým občanom, ktorí sa vopred objednajú na konkrétny termín telefonicky alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

- telefón: 041/50 32 152, 041/50 32 105
- e-mail:

Za porozumenie ďakujeme.

Právna pomoc ombudsmana v Žiline skončila
Od roku 2006 poskytovali na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v Žiline raz mesačne právne služby právnici Kancelárie verejného ochrancu práv. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktorými na rok 2013 kancelária disponuje, nebude ombudsman pokračovať v poskytovaní právnych konzultácií v kraji, na pôde Úradu ŽSK. Občania sa môžu na verejného ochrancu práv obracať e-mailom, faxom alebo osobne v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave, na Nevädzovej ulici.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky