Granty a dotácie

Dôležité upozornenie:

Dňa 21. 11. 2016 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí schválilo VZN č. 46/2016 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré novým spôsobom upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. 

Toto VZN nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. 14. 12. 2016. Podľa nového VZN 46/2016 je možné podať žiadosť iba na základe zverejnených výziev na predkladanie žiadostí, ktoré bude schvaľovať Zastupiteľstvo ŽSK. Výzvy, ktoré Zastupiteľstvo ŽSK schváli, budú zverejnené v tejto časti. Odporúčame Vám preto sledovať našu webovú stránku. 

Zároveň vás upozorňujeme, že dňom 1. 1. 2017 stratilo účinnosť VZN 4/2004 o poskytovaní dotácii z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja, podľa ktorého poskytoval Žilinský samosprávny kraj doteraz. 

  • VZN ŽSK č. 46/2016
    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja

 
 Podporené projekty rok 2017 

 

  • VZN ŽSK č. 4/2004 - zrušené 31.12.2016 a nahradené VZN ŽSK č. 46/2016
    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja 

- Podporené projekty rok 2004 / rok 2005 / rok 2006 / rok 2007 / rok 2008 / rok 2009 / rok 2010 / rok 2012 / rok 2013 / rok 2014 / rok 2015 / rok 2016 - 1. etapa / rok 2016 - 2. etapa

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.08.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky