Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry 2010

Predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 12/2008, Dodatku 1 a Dodatku 2 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja pre oblasť kultúry: Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry 2010.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.08.2013

Sekcie


Jazykové verzie webstránky