Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry - 2010

Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry - 2010
Liptov
zoznam podaných žiadostí
č. Žiadateľ Názov projektu Pridelená suma Neakceptovaná, dôvod vyradenia
L 1 Obec Žiar Oslavy 100. výročia ochotníckeho divadla v obci Žiar VYRADENÁ
chýba príloha č. 1,2,3
L 2 Občianske združenie Talentáčik Detský klavírny festival CHOPIN - SCHUMANN 2010
L 3 Zväz slovenských fotografov EURÓPSKY FOTOFEST FOTOKLUBOV 6. ročník, medzinárodný projekt EÚ
L 4 OZ Folklórna skupina Lúčan Piesne spod Choča - knižná publikácia
L 5 Obec Lúčky Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom
L 6 Slovenská speleologická spoločnosť (I.) NEBOJTE SA ŠARKANA/Šarkania diera v Súľovských skalách VYRADENÁ
zo stanov nevyplýva kultúrna činnosť
L 7 Slovenská speleologická spoločnosť (II.) 12 x JASKYNE V KRAJSKEJ KNIŽNICI V ŽILINE VYRADENÁ
zo stanov nevyplýva kultúrna činnosť
L 8 Rodičovské združenie pri ZUŠ Ružomberok Babie leto so ZUŠ Ľudovíta Fullu VYRADENÁ
chýba časť prílohy č. 4 (konkurz, likvidácia, exekučné konanie)
L 9 Občianske združenie Art-štúdio Liptovský Hrádok očami fotografa
L 10 Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Peter Rozmanitosť Božieho stvorenia - ZOO Bojnice
L 11 Mesto Liptovský Hrádok AKORDY v hudbe a v speve amatérov 700,00
L 12 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovské Sliače Obnova národnej kultúrnej pamiatk - kostola
L 13 Obec Bukovina Spoločne sa hrame - spoločné sa učíme
L 14 Občianske združenie "Folklórny plamienok" Destský folklórny festiva "Pod Skalkou" - Ploštín 2010 500,00
L 15 Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku Pocta KU pri príležitosti 10. výročia/Umelci pre Katolícku univerzitu v Ružomberku 643,00
L 16 Obec Važec Slávnosť Otvárania studničiek a vítania jari spojená s oslavami 730 výročia prvej písomnej zmienky o obci Važec 643,00
L 17 OZ Detský folklórny súbor Cindruška Tradičné remeslá a ľudové zamestnania z Liptova v hrách a tancoch detí DFS Cindruška
L 18 Liptovsko - oravský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Koncert mladých
L 19 Mesto Ružomberok Kultúrne leto - Vlkolínec VYRADENÁ
chýba časť prílohy č. 4 (konkurz, likvidácia, exekučné konanie)
L 20 Vydavateľstvo EPOS, s.r.o. Román - legenda "PRIBINA - meč a kríž"
L 21 Detský folklórny súbor Ďumbier LETNÉ TVORIVÉ DIELNE
L 22 Pramienok, n.o. 20. výročie DFS PRAMIENOK 600,00
L 23 Obec Liptovské Sliače Sliačanček a ľudová kultúra 643,00
L 24 DOM FOTOGRAFIE 14. ročník festivalu Letná fotoškola DOMU FOTOGRAFIE 2010 VYRADENÁ
v stanovách sídlo organizácie - Poprad
L 25 Obec Likavka Celoštátna súťažná prehliadka detského hudobného folklóru a XXXV. Ročník Detského folklórneho festivalu v Likavke 500,00
L 26 Fotosalón STROM Katalóg a CD pre Fotosalón STROM VYRADENÁ
chýba príloha č. 1,2,3,4,5
L 27 Združenie Senior Ružomberok, záujmové združenie občanov, tanečná skupina Elišky Golden Age Gym Festival 2010 VYRADENÁ
zo stanov nevyplýva kultúrna činnosť
L 28 Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši Pamätnica 28 rokov literárnej súťaže Krídla Ivana Laučíka 500,00
L 29 Evanielická spojená škola Liptovský Mikuláš Žiaci k oslavám 400. výročia Žilinskej synódy
L 30 Mesto Liptovský Mikuláš (I.) 36. ročník BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2010 600,00
L 31 Mesto Liptovský Mikuláš (II.) Potvorka 2010 - prehliadka tvorivosti detí a učiteľov MŠ regiónu Liptov - 10. ročník
L 32 Mesto Liptovský Mikuláš (III.) MOSTY GESHARIM 2010 Pozn.: schválené môžu byť len 2 projekty na 1 žiadateľa
L 33 Dominik Drobuliak DM Promotion Letný hudobný festival Ružomberok 2010 - Welcome Summer Fest 2010 VYRADENÁ
chýba príloha č. 3 a časť prílohy č. 4 (konkurz, likvidácia, exekučné konanie)
L 34 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši (I.) RODINNÉ VIDEO - 13. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnych filmov s medzinárodnou účasťou
L 35 Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši (II.) LIPTOVSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ 700,00
L 36 Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši Cyprián Majerník 1909 - 1945 (výstava) 1 000,00
L 37 Tanečné štúdio MAESTRO Liptovský Mikuláš SLOVENSKÝ POHÁR V TANEČNOM ŠPORTE PRE ROK 2010
L 38 Ľubeľské ochotnícke divadlo K.O. Urbana Ľubeľa FEST 2010
L 39 Folklórny súbor Liptov (I.) Cez Černovú
L 40 Folklórny súbor Liptov (II.) Máj vo Vyšnom Sliači
L 41 Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskej Osade Zbierka básní Emila Šípku: Svedomie 500,00
L 42 Oblastný výbor Slovenskéh zväzu protifašistických bojovníkov Vydanie publikácie k 65. výročiu ukončeni 2. svetovej vojny VYRADENÁ
zo stanov nevyplýva kultúrna činnosť, chýba časť prílohy č. 3 (Daňový úrad)
L 43 Miestny odbor Matice slovenskej v Ružomberku (I.) Rozhľady po kultúre a umení
L 44 Miestny odbor Matice slovenskej v Ružomberku (II.) Monografia Ružomberok - Hlavný mestský cintorín
L 45 OZ Revúcki haluškári Liptovské Revúce Súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek XII. ročník
L 46 Tanečný klub JESSY Vavrišovo MAJSTROVSTÁ SLOVENSKA STO D IDO 2010 800,00
L 47 Organizačný výbor Klub filatelistov 53-02 Ružomberok XXVII. Dni fialatelie Slovenska a 90. Výročie Klubu Filatelistov v Ružomberku VYRADENÁ
chýba príloha č. 1,2,3,4,5
L 48 Únia múzeí v prírode na Slovensku Šindel na opravu striech pre Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
L 49 Spolok Martina Rázusa, o.z. Sláva šľachetným (Bjőrson, Janoška, Seton-Watson: vedecko-popularizačné podujatie) 500,00
L 50 Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny v Pribyline Čipkárska cesta - publikácia - sprievodca
L 51 Liptovské múzeum v Ružomberku Historická budova Soľného úradu v dejinách Horného liptova 818,00

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky