Poskytovanie dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj pripravuje v súvislosti s legislatívnymi zmenami nový systém poskytovania dotácií a preto informuje žiadateľov, aby nepodávali žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 na základe VZN ŽSK č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v platnom znení. O novom grantovom systéme budete informovaní na našej webovej stránke.

 


V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 4/2004 a Dodatku 1 k tomuto VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod.

 • VZN 4/2004 - úplne znenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (doc.; 52 kB)
 1. VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja (doc.; 56,5 kB)
 1. Dodatok 1 k VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v duálnom zobrazení
 1. Dodatok 2 k VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27. 04. 2005.
 1. Dodatok 3 k VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005 a Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010.
 2. Dodatok 4 k VZN 4/2004
  o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 4 zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 2 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 13/3 zo dňa 16.02.2010 a Dodatku č. 3 schváleného Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 6/7 zo dňa 9.11.2010
 1. Metodický pokyn riaditeľa Úradu ŽSK č. 2/2007 k VZN ŽSK č. 4/2004 a k návrhu zmlúv vypracovaných podľa VZN č. 4/2004 - zrušený dňa 1.6.2010
 2. Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 1/2015 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť od 1.1.2016
 3. Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 1/2010 k VZN ŽSK č. 4/2004 - platnosť končí 31.12.2015

Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.09.2016

Sekcie


Jazykové verzie webstránky