Žiadosť č. 3

 

  • Otázka: 
    Zoznam  audítorských spoločností od roku 2010 do súčasností, ktoré auditovali ročnú uzávierku VÚC Žilina.
  • Odpoveď:
    2010 - BDR, spol. s.r.o. Banská Bystrica
    2011 - ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o.
    2012 - AUDANA AUDIT, s. r. o. Prešov
    2013 - AUDANA AUDIT, s. r. o. Prešov

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky