Žiadosti o informácie v roku 2017

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

Žiadosť č. 1
Žiadosť č. 2 
Žiadosť č. 3
Žiadosť č. 4
Žiadosť č. 5 
Žiadosť č. 6 
Žiadosť č. 7 
Žiadosť č. 8 
Žiadosť č. 9 
Žiadosť č. 10
Žiadosť č. 11
Žiadosť č. 12 
Žiadosť č. 13
Žiadosť č. 14
Žiadosť č. 15 
Žiadosť č. 16 
Žiadosť č. 17 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.02.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky