Žiadosti o informácie v roku 2017

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 

Žiadosť č. 1  Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 54 Žiadosť č. 80 
Žiadosť č. 2  Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 81 
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 56  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 4  Žiadosť č. 31  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 82 
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 32 Žiadosť č. 58  Žiadosť č. 83 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 59  Žiadosť č. 84
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 60  Žiadosť č. 85 
Žiadosť č. 8  Žiadosť č. 35 Žiadosť č. 61  Žiadosť č. 86
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 36  Žiadosť č. 62 Žiadosť č. 87 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 37  Žiadosť č. 63  Žiadosť č. 88 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 64  Žiadosť č. 89 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 39  Žiadosť č. 65  Žiadosť č. 90
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 40  Žiadosť č. 66  Žiadosť č. 91 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 41  Žiadosť č. 67  Žiadosť č. 92 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 42  Žiadosť č. 68  Žiadosť č. 93 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 69 
Žiadosť č. 17  Žiadosť č. 44  Žiadosť č. 70 
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 71 
Žiadosť č. 19, 20  Žiadosť č. 46  Žiadosť č. 72 
Žiadosť č. 21  Žiadosť č. 47  Žiadosť č. 73 
Žiadosť č. 22  Žiadosť č. 48  Žiadosť č. 74 
Žiadosť č. 23  Žiadosť č. 49  Žiadosť č. 75 
Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 50  Žiadosť č. 76 
Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 77 
Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 52  Žiadosť č. 78 
Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 79 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky