Žiadosť č. 41

 

 • Otázka: 
 1. Ako bol ukončený pracovný pomer s pani riaditeľkou odboru školstva a športu ŽSK (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie)? 
 2. Z akých dôvodov? 
 3. Je pravda, že poberala nehorázne vysokú odmenu od svojej podriadenej organizácie? V akej výške? 
 4. O ktorú našu školu sa jedná? 
 5. Aké opatrenia prijal Žilinský samosprávny kraj na to, aby sa takáto situácia neopakovala? 
 6. Je pravda, že sa bývala riaditeľka súdi so ŽSK? Čo presne je predmetom súdneho sporu?
 • Odpoveď:
 1. Išlo o okamžité skončenie pracovného pomeru.
 2. K okamžitému skončeniu pracovného pomeru zamestnávateľ pristúpil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
 3. Bývalá pani riaditeľka odboru školstva a športu na základe dohôd o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru poberala od podriadenej školy odmenu, ktorá bola podľa nášho názoru neprimeraná a neetická a voči ostatným zamestnancom diskriminačná. Otázku výšky odmeny u druhého zamestnávateľa Vám môže zodpovedať jedine jej druhý zamestnávateľ a to so súhlasom pani riaditeľky z dôvodu ochrany osobných údajov.
 4. Ide o Dopravnú akadémiu v Žiline.
 5. Zamestnávateľ pristúpil k okamžitému skončeniu pracovného pomeru s pani riaditeľkou odboru školstva a športu, čo by malo byť dostatočnou výstrahou aj pre ostatných zamestnancov, aby sa podobného konania zdržali.
 6. Áno, je to pravda. Bývalá riaditeľka odboru školstva a športu podala na Žilinský samosprávny kraj žalobu o neplatné skončenie pracovného pomeru.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.06.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky