Žiadosti o informácie v roku 2018

V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

Žiadosť č. 1

Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky