Kancelária podpredsedu samosprávneho kraja

Kancelária podpredsedu samosprávneho kraja plní úlohy súvisiace s administratívnym zabezpečením výkonu funkcie podpredsedu samosprávneho kraja.

Kontakt - zamestnanci kancelárie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky