Kancelária riaditeľa Úradu ŽSK

Náplň činnosti kancelárie riaditeľa úradu

(1) Kanceláriu riaditeľa úradu riadi vedúci kancelárie.

(2) Kancelária plní úlohy, ktoré súvisia s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu riaditeľa úradu.

(3) Kancelária zabezpečuje prijímanie, evidenciu a vybavovanie sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.

Kontakt - zamestnanci kancelárie


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky