Oznamy a zmeny – cestovné poriadky, dopravné licencie

 

CYKLOBUSY 2017 

Vaše prípadné pripomienky nám zašlite do stanoveného termínu na poštovú adresu:

Žilinský samosprávny kraj
odbor dopravy a územného plánovania 
Komenského 48
011 09 Žilina

Prípadne na faxové číslo : 041/50 32 235 alebo na e-mailovú adresu:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.05.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky