Rok 2017

  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke 807707 Praha (CZ) – Vyšné Nemecké (SK), dopravcu eurobus, a.s., Staničné námestie  9, 042 04 Košice

    - termín pripomienkovania je do 19. 03. 2017
  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci obnovy povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke 702701 Snina (SK) – Praha (CZ), dopravcu SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné.

    - termín pripomienkovania je do 09. 03. 2017
  • Žiadosť o stanovisko k vydaniu povolenia pre pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu na linke Praha (CZ) – Košice (SK) pre dopravcu Felix Bus CEE North GmbH (A). 

    - termín pripomienkovania do 23.1. 2017.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky