Inovácia Žilinského kraja

Základnou myšlienkou inovačného ocenenia je podporiť inovačné aktivity v našom kraji, verejne oceniť inovatívnych lídrov v regióne a stimulovať ich tak k ďalším inovatívnym riešeniam a postupom.

Inovačné ocenenie je každoročne udeľované v dvoch kategóriách:
- kategória Malé a stredné podniky
- kategória Regionálny rozvoj

Možnosť účasti je teritoriálne ohraničená na územie Žilinského kraja a prihlášku je možné zasielať do 15. decembra príslušného roka.

Viac informácií o podmienkach účasti a možnosti účasti a prihlásenia nájdete v priložených materiáloch Podmienky účasti na inovačnom ocenení pre obe kategórie.

Súvisiace dokumenty:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky