Rok 2018


Grant „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

Grant „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“  

Grant „Vráťme šport do škôl“

  • Výzva na predkladanie žiadostí
  • Formulár 1 Škola ako centrum športu
  • Formulár 2 Telesná a športová výchova
  • Formulár 3 Športovo-talentovaná mládež
  • Formulár vyúčtovania grantového programu

Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky