odbor sociálnych vecí

KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Hodnotenie spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami

Zabezpečovanie tlmočníckej služby Žilinským samosprávnym krajom

Kontakt - zamestnanci odboru

Kontakt - zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.03.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky