Voľný zdravotný obvod v ŽSK

 

Voľný zdravotný obvod  všeobecného lekára pre deti a dorast,   s miestom výkonu Martin.
Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti  na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do  30. októbra 2017.
Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:
č. t.: 041/5032 131, 5032 130, email: 
č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email:   

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky