Voľný zdravotný obvod v ŽSK

Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre dospelých, s miestom výkonu Martin, od 1.11.2018.
Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do  30. augusta 2018.
Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:
č. t.: 041/5032 130, 5032 130, email: martin.hromec @zilinskazupa.sk
č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky