Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 5. volebné obdobie (2017 - 2022)

Mandátová komisia

 • Predseda komisie - JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci : 

Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Jozef Kavecký
Ing. Peter Weber
Dušan Lauko
Ing. Martin Kapitulík
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

 • Zasadnutia komisie:

Finančná komisia

 • Predseda komisie - Ing. Michal Slašťan
 • Podpredseda komisie - Ing. Martin Kapitulík 
 • Členovia komisie - poslanci :

Ing. Peter Weber
Ing. Milan Laurenčík
Ing. Rudolf Urbanovič
Ing. Ján Blcháč, PhD.     
Ing. Július Piták
Dušan Hrivnák

 • Členovia komisie - neposlanci :

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Mgr. Ľubomír Šteiniger
Bc. Denis Cáder
Ing. Elena Šuteková
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. 
Ing. Eva Benešová
Ladislav Zvara

Komisia školstva a športu

 • Predseda komisie - PaedDr. Ľudmila Chodelková
 • Podpredseda komisie - Mgr. Branislav Tréger, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Štefan Kristofčák
Mgr. Róbert Kašša
PaedDr. Ľubomír Bláha
Bc. Miroslav Minárčik
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

 • Členovia komisie - neposlanci :

Mgr. Tomáš Milata
PaedDr. Stanislav Bella
Mgr. Miroslav Dráb
Karol Čepec
Ing. Darina Čierniková
PaedDr. Mária Uličná
PaedDr. Miroslav Gándi
Mgr. Vladimír Polakovič

Komisia sociálnej pomoci a rodiny

 • Predseda komisie - MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
 • Podpredseda komisie - Ing. Barbora Birnerová, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Martin Barčík
Mgr. Anna Verešová
Jozef Straka
PaedDr. Jozef Cech
Ing. Peter Kašuba
MUDr. Karol Javorka, PhD.

 • Členovia komisie - neposlanci :

Ing. Pavol Matlák
PhDr. Jarmila Majáková, PhD.
Ľubomír Sečkár
PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA
Mgr. Tibor Hanuliak, PhD.
PhDr. Soňa Holúbková

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia

 • Predseda komisie - Ing. Milan Laurenčík
 • Podpredseda komisie - RNDr. Peter Dobeš
 • Členovia komisie - poslanci: 

Ing. Ján Prílepok
Mgr. Imrich Žigo
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Erik Gemzický, PhD.             
Dušan Mičian
Mgr. Erika Cintulová
PaedDr. Peter Vons

 • Členovia komisie - neposlanci :

Ing. Pavol Šutý
Milan Kuriak
Ing. Michal Uherčík
Ing. Peter Mrvečka
Radoslav Ďuroška
PhDr. Peter Vajda
Milan Králik
PhDr. Michal Lavrík

Komisia zdravotníctva

 • Predseda komisie - MUDr. Štefan Zelník, PhD.
 • Podpredseda komisie - MUDr. Jozef Marec
 • Členovia komisie - poslanci :

MUDr. Rastislav Zanovit
MUDr. Jaroslav Barok
MUDr. Vojtech Koleják
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Martin Šenfeld, MBA
MUDr. Karol Javorka, PhD.

 • Členovia komisie - neposlanci:

MUDr. Miroslav Obtulovič, PhD.
Mgr. Jana Papajčíková
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Ing. Peter Jackulík
MUDr. Ladislav Badík
MUDr. Milan Galganek
Mgr. Monika Kavecká, MHA

Komisia kultúry

 • Predseda komisie - PaedDr. Andrea Šimurdová
 • Podpredseda komisie - Mgr. Zdenko Kubáň
 • Členovia komisie - poslanci:

JUDr. Ľubomír Kubáň
Ing. Stanislav Thomka
Ing. Ľubomír Bechný
Ing. Milan Gura
doc. Mgr. art. František Výrostko
PaedDr. Jaroslav Velička

 • Členovia komisie - neposlanci:

Mgr. Marko David, M.A. et M.A.
PaedDr. Eva Kyšková
Beáta Badibangová
Katarína Kosmeľová
JUDr. Milan Rebroš, PhD.
Mgr. art. Viliam Hriadel
Mgr. Lenka Mitrengová

Komisia dopravy

 • Predseda komisie - Mgr. Matej Fabšík
 • Podpredseda komisie - Mgr. Ján Marosz
 • Členovia komisie - poslanci:

Ing. Albín Maslaňák
Ing. Ján Bednárik
Mgr. Jozef Kavecký
Bc. Igor Janckulík
Ivan Poláček
Ing. Jozef Grapa
Dušan Lauko

Ing. Jiří Kubáček, CSc.
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
JUDr. Jozef Pajer
Mgr. Igor Hus
Mgr. Marcel Maťovčík
Ing. Miroslav Mlynár, PhD.
Michal Paška 
Ing. Ladislav Hološ

 • Zasadnutia komisie:

Komisia v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Predseda komisie - Ing. Peter Kašuba
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Zdenko Kubáň
Ing. Stanislav Thomka
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Ing. Erik Gemzický, PhD.
Ing. Milan Gura

 • Zasadnutia komisie:

Výpisy z písomných oznámení:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky