Zmluvy 01. - 06. 2018

podľa 
Fabasoft 
Názov zmluvy Dátum zverejnenia
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  3.1.2018 
921/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „SC ŽSK, závod Horné Považie, Stredisko Belá – rekonštrukcia strediska údržby – I. etapa“   3.1.2018 
1262/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/3/II/B/0108  4.1.2018 
1263/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0105  4.1.2018 
993/2016/OSM  Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TU 2/2017 - dodatok č.2 k zmluve o nájme  4.1.2018 
916/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Liptovské múzeum v Ružomberku – hrad Likava – sanácia hradného brala – II. etapa“ + Príloha 5.1.2018 
761/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Spojená škola, Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy budovy školského internátu - zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena podláh“   5.1.2018 
666/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Rekonštrukcia mostného objektu MO 537 – 001 (most ponad rieku Belá v Liptovskom Hrádku)“ + Príloha 1, Príloha 2 8.1.2018 
1264/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0066, dátum účinnosti zmluvy je 21.9.2017 8.1.2018 
1265/2017/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011K560-121-12  10.1.2018 
2/2018/OPaVO  Kúpna zmluva  10.1.2018 
19/2018/ODaÚP  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii  12.1.2018 
1266/20117/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 23/2018  15.1.2018 
26/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 15.1.2018 
27/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy + Protokol 15.1.2018 
33/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytovaní služieb  15.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  16.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.1.2018 
42/2018/OEPaRR Dodatok č.1 k Zmluve o NFP  16.1.2018 
43/2018/OEPaRR  Partnerská zmluva  16.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  16.1.2018 
85/2016/OKaCR  Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.2.2016   18.1.2018 
723/2017/OO  Dohoda o zrušení Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní   19.1.2018 
1267/2017/OO  Zmluva o výpožičke  19.1.2018 
37/2018/OPaVO  Kúpna zmluva  19.1.2018 
1010/2017/OI  Dodatok č.2 k ZOD: „Školský internát Ružomberok – Stavebné úpravy – Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien“  22.1.2018 
1259/2017/OI  ZoD: Zmluva o pripojení do distribučnej siete + Príloha 1, Príloha 2 22.1.2018 
51/2018/OSM  Rámcová kúpna zmluva  23.1.2018 
52/2018/OSM  Zmluva o nájme garáže č. BY 2/2018  23.1.2018 
53/2018/OSM  Zmluva o nájme garáže č. BY3/2018  23.1.2018 
54/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 4/2018  23.1.2018 
55/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. BY 6/2018  23.1.2018 
1268/2017/OSM  Rámcová dohoda  23.1.2018 
58/2018/OIaZV  Zmluva o spolupráci  23.1.2018 
911/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „Zdravotníctvo - rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch pre nemocnice - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, nerealizované práce v I. etape + II. etapa“  24.1.2018 
32/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
45/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
44/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
18/2018/OSV  Zmluva č. 18/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  25.1.2018 
13/2018/OSV  Zmluva č. 13/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  25.1.2018 
17/2018/OSV  Zmluva č. 17/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  25.1.2018 
3/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
4/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
49/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
5/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
6/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
7/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
8/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
24/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.1.2018 
22/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.1.2018 
23/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  25.1.2018 
31/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
30/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
29/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
28/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
36/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
34/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
38/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
35/2018/OSVOSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
41/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  25.1.2018 
62/2018/OSM  Zmluva o zverení majetku do správy  25.1.2018 
10/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
9/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
20/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.1.2018 
21/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.1.2018 
25/2018/OSV  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  26.1.2018 
11/2018/OSV  Zmluva č. 11/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku  26.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  26.1.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  26.1.2018 
14/2018/OSV  Zmluva č. 14/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018
16/2018/OSV  Zmluva č. 16/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
15/2018/OSV  Zmluva č. 15/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  26.1.2018 
2/1998/OSM  Dodatok č.16 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.9.1998  26.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  29.1.2018 
63/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení  vecného bremena  29.1.2018 
12/2018/OSV  Zmluva č. 12/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  29.1.2018 
40/2018/OSV  Zmluva č. 40/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  29.1.2018 
891/2017/OI  Dodatok č. 1 k ZOD: „SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy objektu dielní – časť II. SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto – stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa objektu dielní“   29.1.2018 
71/2018/OSM  Zmluva o nájme garáží č. BY 1/2018 29.1.2018 
64/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
65/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
66/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
67/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  29.1.2018 
75/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
76/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
77/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
78/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018
79/2018/OK Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
80/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
81/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  30.1.2018 
60/2018/OI  ZoD : „SM ŽSK, Liptovský Hrádok - stavebné úpravy výplní otvorov- výmena okien a dverí“ + Príloha č. 1-časť 1Príloha č. 1-časť 2Príloha č. 2  31.1.2018 
82/2018/OK  Zmluva o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi  31.1.2018 
1269/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0051  1.2.2018 
1270/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0091  1.2.2018 
1271/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/BES/1/II/B/0101  1.2.2018 
1272/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0097  1.2.2018 
1273/2017/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0094  1.2.2018
46/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   1.2.2018 
83/2018/OPaVO  Zámenná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena  1.2.2018 
85/2018/OEPaRR  Zmluva o FP  2.2.2018 
41/2017/OEPaRR  Dodatok Zmluvy o FP  2.2.2018 
941/2018/OI  Dodatok č. 1 k ZoD: „Spojená škola, Rosinská, Žilina – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“   2.2.2018 
48/2018/OI  ZoD: „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná – II. etapa“ + Príloha 1, Príloha 2  2.2.2018 
47/2018/OI  ZoD: „Stabilizácia telesa cesty II/520 v katastri obce Štefanov nad Oravou (ck 66,900 – 67,000)“ + Príloha 1, Príloha 2  2.2.2018 
57/2018/OI  ZoD: „SC ŽSK závod Turiec – oprava a rekonštrukcia strediska údržby – stredisko Martin - stavebné úpravy prevádzkovej budovy - zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení“ + Príloha 1, Príloha 2 2.2.2018 
889/2009/ODaÚP  Dodatok č. 20: Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  2.2.2018 
50/2018/OI ZoD: „Cesta II/584, Zuberec – Huty- stabilizácia cestného telesa“ + Príloha 1, Príloha 2 5.2.2018
59/2018/OI ZoD: „Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia “blok C“ – I. etapa“ + Príloha č. 1-časť 1, Príloha č. 1-časť 2, Príloha č. 2 6.2.2018 
1047/2017/OI Dodatok č. 1 k ZOD : „Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš – stavebné a požiarne úpravy objektu“
+ Príloha 1, Príloha 2 
6.2.2018
61/2018/OI ZoD: ,,Rekonštrukcia budovy dielní - SOŠ polytechnická, Ružomberok - stavebné úpravy objektu." + Príloha č. 1-časť 1Príloha č. 1-časť 2, Príloha č. 2 7.2.2018
1179/2017/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 1179/2017/OSM  8.2.2018
39/2018/OSM Dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva číslo 39/2018/OSM 8.2.2018
56/2018/OI ZoD: „SZŠ, Žilina – stavebné úpravy strechy so zateplením – budova školy“ + Príloha 1, Príloha 2 8.2.2018
105/2018/OŠaŠ  Kúpna zmluva - Lukáš Kmeč + Protokol 8.2.2018 
918/2017/OI Dodatok č. 2  k ZOD: „Rozšírenie MO 2073-002 (most cez rieku Varínka v obci Varín)“   9.2.2018
641/2017/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 18/2017 9.2.2018 
129/2017/OSM Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TT 2/2017 9.2.2018
330/2016/OSM Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2016 9.2.2018
642/2017/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 1/2017 9.2.2018 
87/2018/OEPaRR Zmluva o poskytnutí služieb + Príloha 1, Príloha 2 14.2.2018
84/2018/OPaVO Zmluva o zriadení vecného bremena 14.2.2018
910/2017/OI Dodatok č. 1  k ZOD: „ZpS a DSS Karpatská, Žilina – stavebné úpravy – prístavba lôžkového výťahu“  14.2.2018 
90/2018/OI ZoD: „Areál Budatínskeho zámku - stavebné úpravy, Žilina - Budatín, I. a II. etapa - Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade“ + Príloha č. 1-časť 1, Príloha č. 1-časť 2, Príloha č. 1-časť 3, Príloha č. 1-časť 4, Príloha č. 1-časť 5, Príloha č. 2  14.2.2018
73/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 14.2.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018 
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018 
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009  Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby  15.2.2018
1451/2009 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 15.2.2018
74/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.2.2018
70/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.2.2018
69/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  15.2.2018 
888/2009/ODaÚP Dodatok č. 19 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja  15.2.2018
72/2018/OSV Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 15.2.2018
106/2018/OŠaŠ  Kúpna zmluva - Tibor Fenik + Protokol  15.2.2018 
96/2018/OSM Dohoda o uznaní záväzku a o splátkach č. TU 2/2017 16.2.2018
698/2017/OSM Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 17/2017-Dohoda o skončení   16.2.2018
95/2018/OSM Zmluva o nájme garáží č. BY 5/2018 16.2.2018
435/2014/OSM Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KNM 4/2014  16.2.2018
68/2018/OSV  Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  19.2.2018 
75/2018/OK  Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi + Protokol 19.2.2018 
88/2018/OI  ZoD: „Obchodná akadémia, Ružomberok – Rekonštrukcia – stavebné úpravy a zateplenie telocvične“ + Príloha 1, Príloha 2  19.2.2018 
91/2018/OI  ZoD: „Prestavba mostného objektu ev. č. MO 2051 – 002 v obci Kysucký Lieskovec“ + Príloha 1, Príloha 2, Plná moc  19.2.2018 
14/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 14/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2018 
15/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 15/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.20018 
16/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  21.2.2018 
794/2015/OSM  Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. LH 3/2015  21.2.2018 
985/2016/OSM  Dodatok č. 2 k zmluve i nájme nebytových priestorov  22.2.2018 
5/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 22.1.2018 
12/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
40/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 40/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
92/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  22.2.2018 
97/2018/OI  ZOD: „CSS Slniečko, Oščadnica - stavebné úpravy - rekonštrukcia budovy“ + Príloha 1-1, Príloha 1-2, Príloha 2 22.2.2018 
44/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 44/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   22.2.2018 
45/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   22.2.2018 
18/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
13/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 13/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
31/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 31/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
30/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 30/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
29/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 29/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
32/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 32/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
35/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 35/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  22.2.2018 
20/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
21/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 21/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
22/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 22/2018/OSV  o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
23/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 23/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
24/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 24/2018/OSV  o poskytnutí finančného príspevku  22.2.2018 
4/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 4/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
49/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 49/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
6/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 6/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
8/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 8/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
38/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 38/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
34/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 34/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
36/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 36/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
7/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve    č. 7/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
17/2018/OSV   Dodatok č. 1 k Zmluve č. 17/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
28/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 28/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  23.2.2018 
11/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2018 
3/2018/OSV  DODATOK č. 1 k Zmluve č. 3/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2018 
94/2018/ODaÚP  Zmluva o poskytnutí dotácie  26.2.2018 
41/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 41/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku   26.2.2018 
9/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2018/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku  26.2.2018 
1008/2017/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Jazyková škola v Žiline – stavebné úpravy – rekonštrukcia osvetlenia“ + Príloha 27.2.2018 
143/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  27.2.2018 
143/2017/OEPaRR  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  27.2.2018 
101/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.2.2018 
103/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  27.2.2018 
725/2016/OIaZV  Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o poskytovaní reklamných služieb  27.2.2018 
89/2018/OI  ZoD: „Bábkové divadlo Žilina – Revitalizácia záhrady pri Bábkovom divadle“ + Príloha 1, Príloha 2  27.2.2018 
25/2018/OSV  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 25/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  27.2.2018 
100/2018/ODaÚP  Dodatok č. 1 k Zmluve č. 25/2018/OSV o poskytnutí finančného príspevku  28.2.2018 
1116/2017/OSM  Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. TU 3/2017 - Dohoda o skončení nájmu  28.2.2018 
102/2018/OSM  Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TU 2/2018  28.2.2018 
923/2016/OI  Dodatok č.1 k ZOD: „Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – prístavba telocvične“ + Príloha 1.3.2018 
108/2018/OSM Poistná zmluva -cestovné poistenie a asis.služby - RNDr. Dobeš P.  2.3.2018 
109/2018/OSM  Poistná zmluva -cestovné poistenie a asis.služby - Ing. Weber P.  2.3.2018 
110/2018/OSM Poistná zmluva -cestovné poistenie a asis.služby - Ing. Jurinová E.  2.3.2018 
111/2018/OSM Poistná zmluva-cestovné poistenie a asis.služby-Ing. Gabčo L.CSc.  2.3.2018 
902/2016/OI  Dodatok č.3 k ZOD: „Prestavba očného – krčného pavilónu – II. etapa Očné oddelenie vrátane jednodňovej chirurgie LNsP MUDr. I. Stodolu Liptovský Mikuláš“  2.3.2018
112/2018/OSM  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  5.3.2018
114/2018/ODaÚP  Rámcová zmluva o spolupráci pri rozvoji Letiska Žilina  - memorandum  5.3.2018 
116/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0071  8.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  8.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  8.3.2018 
129/2004  Dohoda o VoiceVPN  8.3.2018 
117/2018/OEPaRR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/EB/ZA/1/II/B/0079  8.3.2018 
107/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.3.2018 
115/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  8.3.2018 
118/2018/OSOIROP  Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041K268-431-16 - dátum účinnosti zmluvy je 9.3.2018 9.3.2018 
113/2018/OPaVO  Zmluva o zriadení vecného bremena  12.3.2018 
104/2018/OPaVO  Zmluva o zverení majetku do správy  12.3.2018 
686/2017/OEPaRR  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/ZA/1/I/B/0055  13.3.2018 
120/2018/OSM  Protokol o odovzdaní a prevzatí vlastníctva nehnuteľného majetku  14.3.2018 
1140/2017/OSOIROP  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H948-221-10 zo dňa 09.11.2017 - dátum účinnosti dodatku je od 13.03.2018 16.3.2018 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky